Matrijzen voor Kunststoffen

Optimalisatie spuitgietprocessen

De matrijzen van Staalvorm vormen de basis voor een probleemloze productie. Door ons gecertificeerde voortgangstraject beheersen wij de factoren om te komen tot een 100% eindproduct.

De ingebouwde controlemomenten zorgen voor een soepele voortgang van het proces met een geringe uitval. Deze controles bieden een stimulans voor onze vakmensen en zorgen voor extra motivatie en inzet. Wij merken dit in de werksfeer en in de beheersbare kosten, u merkt dat in een perfect eindproduct tegen een eerlijke prijs.

Naast de productie van standaard matrijzen zijn wij geoutilleerd tot het vinden van oplossingen voor eventuele knelpunten in uw spuitgiet productie. Een team van specialisten binnen ons bedrijf vindt juist voor deze problemen de oplossing door modificatie van een matrijsvorm, of door het anders benaderen van uw productiemethode en uw automatisering van de processen.

Samen met de klant komen wij ook in deze gevallen tot een pasklare oplossing.

Reparatie spuitgietmatrijzen

Wat onze vakmensen kunnen maken kunnen ze ook nieuw leven geven.

Matrijzen die ter reparatie of modificatie zijn aangeboden worden uitvoering geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie wordt een rapport opgesteld met een analyse van de schade. Met daarnaast een plan van aanpak om de schade te verhelpen en een kostenopstelling voor deze aanpak.

Voor het vaststellen van de schade en het plan van aanpak vragen wij van de klant:

 • het laatste product van de matrijs
 • omschrijving van de schade
 • eventuele afgebroken en beschadigde onderdelen
 • matrijstekeningen en materiaalgegevens
 • toegepast oppervlakte- en warmtebehandelingen
 • totaal geproduceerde aantallen

Een uitgebreide historie geeft beter inzicht in de oorzaak van de schade en is mogelijk de leidraad voor het verbeteren van de matrijs om herhaling te voorkomen.

Periodiek onderhoud/reiniging spuitgietmatrijzen

Voorkomen is beter dan genezen is een oud gezegde. Helaas ontstaat nog steeds veel schade door achterstallig onderhoud bij intensief gebruikte matrijzen.

Wij bieden u een stuk specialistische zorg aan om onaangename verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen. Uw medewerkers kunnen zich richten op hun specialisme: het spuitgieten. En wij verzorgen ondertussen uw kostbare matrijzen.

Ons periodiek onderhoud begint met het beoordelen van de kwaliteit van de matrijs, aan de hand van:

 • de staat van onderhoud
 • beschadigingen op sluitvlakken en deelranden
 • doorstroming koelkanalen en lekkage
 • functioneren van uitwerpsysteem en conditie van de uitwerppennen
 • breuk en slijtage bewegende delen, waaronder speling op de kernen

De beoordeling vormt de basis voor het plan van aanpak en de bijbehorende kosten. In dit plan van aanpak geven wij aan welk onderhoud noodzakelijk is en op welk moment het overige onderhoud gewenst is. Onze lange ervaring leert dat regelmatig reinigen en onderhoud van uw matrijzen en spuitgietmachine leidt tot minder storing en machinestilstand.

Ook in reinigen en onderhoud zijn wij graag uw technische partner!

Reparatie spuitgietmatrijzen

Na bepaalde tijd kan een product wijzigingen ondergaan door nieuwe vindingen of veranderde eisen. Bij geringe wijzigingen is het aanpassen van een bestaande matrijs een economisch goede keus. Onze vakkennis staat garant voor een juiste uitvoering van de door u aangegeven aanpassingen.

Wij horen van u graag:

 • de conditie van de matrijs
 • de gewenste wijzigingen
 • beschikbare tekeningen en koelschema’s (voor zover deze al niet in onze database aanwezig zijn)

Na beoordeling van de eisen en de matrijsgegevens ontvangt u van ons een plan van aanpak met de bijbehorende kosten. Wij omschrijven de werkzaamheden en de benodigde doorlooptijd. Uiteraard houden wij zoveel mogelijk rekening met uw productieplanning en gewenste datum van inzet van de gewijzigde matrijs.